INVESTIMENTOS

O control e seguimento do rendemento e do risco, tanto a nivel táctico como estratéxico, constitúen unha condición necesaria na consecución dos obxectivos.

O control e o seguimento financeiro intégranse nun asesoramento integral financeiro, achegando os coñecementos e ferramentas precisas para acadar os obxectivos establecidos, e controlar os riscos asumidos en xestión da táctica ao servizo da estratexia.

Asesoramento financeiro ás Comisións de Control, Xuntas Directivas e de Goberno

Control na aplicación da Política de Investimentos

Fixación de obxectivos en Plans e Fondos de Pensións, Mutualidades e EPSVs

Avaliación da xestión e os seus resultados

Avaliación dos criterios ISR na xestión da Política de Investimentos

Identificación da rendibilidade obtida dos investimentos

Bravo Murillo 54, Madrid, España.

PROGRAMA KIT DIGITAL COFINANCIADO POR LOS FONDOS NEXT GENERATION UE DEL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA

Share This