INVESTIMENTOS

O control e seguimento do rendemento e do risco, tanto a nivel táctico como estratéxico, constitúen unha condición necesaria na consecución dos obxectivos.

O control e o seguimento financeiro intégranse nun asesoramento integral financeiro, achegando os coñecementos e ferramentas precisas para acadar os obxectivos establecidos, e controlar os riscos asumidos en xestión da táctica ao servizo da estratexia.

Asesoramento financeiro ás Comisións de Control, Xuntas Directivas e de Goberno

Control na aplicación da Política de Investimentos

Fixación de obxectivos en Plans e Fondos de Pensións, Mutualidades e EPSVs

Avaliación da xestión e os seus resultados

Avaliación dos criterios ISR na xestión da Política de Investimentos

Identificación da rendibilidade obtida dos investimentos

Bravo Murillo 54, Madrid, España.

Share This