GOVERNANZA

O dicionario da Real Academia Española define Gobernanza como a “Arte ou maneira de gobernar que se propón como obxectivo o logro dun desenvolvemento económico, social e institucional duradeiro, promovendo un san equilibrio entre o Estado, a sociedade civil e o mercado da economía”.

O noso obxectivo é promover a eficacia, transparencia, bo facer e responsabilidade no funcionamento dos instrumentos da previsión social complementaria.

De forma detallada, dentro desta área trataríanse, entre outras, as seguintes materias: 

Supervisión dos sistemas operativos e funcionais dos instrumentos, mediante o deseño de protocolos e circuítos de funcionamento para a coordinación entre todos os operadores que interveñen neles

Preparación para unha inmediata interacción coa administración: “Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones” ou a “Dirección General de Tributos”

Asesoramento integral a Comisións de Control, Xuntas Directivas e de Goberno en orde ao seu óptimo funcionamento: Elaboración de Actas, toma de decisións, execución de acordos

Execución de políticas de investimento conformes con criterios socialmente responsables

PRI. Apoio técnico para a avaliación continuada do cumprimento dos principios reitores da responsabilidade corporativa en previsión social complementaria

Elaboración de canles e contidos para os sistemas de información

Transparencia informativa. Apoio na elaboración dunha comunicación eficiente e transparente para os propietarios dos patrimonios e todos os axentes implicados en previsión social complementaria

Interacción con outras áreas, como a área de investimentos para identificar que os gastos se corresponden cos derivados dos contratos existentes

Bravo Murillo 54, Madrid, España.

Share This