GOVERNANZA

O dicionario da Real Academia Española define Gobernanza como a “Arte ou maneira de gobernar que se propón como obxectivo o logro dun desenvolvemento económico, social e institucional duradeiro, promovendo un san equilibrio entre o Estado, a sociedade civil e o mercado da economía”.

O noso obxectivo é promover a eficacia, transparencia, bo facer e responsabilidade no funcionamento dos instrumentos da previsión social complementaria.

De forma detallada, dentro desta área trataríanse, entre outras, as seguintes materias: 

Supervisión dos sistemas operativos e funcionais dos instrumentos, mediante o deseño de protocolos e circuítos de funcionamento para a coordinación entre todos os operadores que interveñen neles

Preparación para unha inmediata interacción coa administración: “Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones” ou a “Dirección General de Tributos”

Asesoramento integral a Comisións de Control, Xuntas Directivas e de Goberno en orde ao seu óptimo funcionamento: Elaboración de Actas, toma de decisións, execución de acordos

Execución de políticas de investimento conformes con criterios socialmente responsables

PRI. Apoio técnico para a avaliación continuada do cumprimento dos principios reitores da responsabilidade corporativa en previsión social complementaria

Elaboración de canles e contidos para os sistemas de información

Transparencia informativa. Apoio na elaboración dunha comunicación eficiente e transparente para os propietarios dos patrimonios e todos os axentes implicados en previsión social complementaria

Interacción con outras áreas, como a área de investimentos para identificar que os gastos se corresponden cos derivados dos contratos existentes

Bravo Murillo 54, Madrid, España.

PROGRAMA KIT DIGITAL COFINANCIADO POR LOS FONDOS NEXT GENERATION UE DEL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA

Share This