FORMACIÓN

A formación é un instrumento clave na toma de decisións

Igualmente é un recurso para a comprensión de informes e estudos derivados do funcionamento do Plan de Pensións, da Mutualidade ou da EPSV. Todos os módulos impártense en tres niveis: Básico, Avanzado e Personalizado. Entre a oferta posible, destacarían as seguintes

Módulos de contido xurídico referentes a Plans e Fondos de Pensións, Mutualidades de Previsión Social e EPSVs

Módulos en aspectos actuariais

Seguros colectivos

Gobernanza

Previsión social complementaria en operacións societarias

Actualizacións normativas en previsión social

Módulos en aspectos financeiros

Circuítos e protocolos

Comisións de Control, Xuntas Directivas e de Gobierno: réxime de composición, competencias, funcionamiento e responsabilidades

Módulos en obxectivos e política estratéxica

Matemática Financeira

ISR

Bravo Murillo 54, Madrid, España.

PROGRAMA KIT DIGITAL COFINANCIADO POR LOS FONDOS NEXT GENERATION UE DEL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA

Share This