ACTUARIAL

O rigor e a obxectividade na identificación dos riscos, e a súa axeitada valoración financeira, son elementos clave no funcionamento dos sistemas de previsión social complementaria.

Desde a prestación definida á contribución definida, pasando pola análise dos custos salariais, a función actuarial é necesaria na previsión social complementaria. Identificar os riscos que afectan as persoas, e avalialos financeiramente en función da probabilidade do seu acaecemento, é unha tarefa que cobre todos os ámbitos da previsión social complementaria.

Valoración financeira e actuarial dos compromisos de pensións

Asesoramento técnico en todos os ámbitos de negociación

Deseño e definición de sistemas prestacionais, métodos de financiamento e cobertura de riscos na previsión social complementaria

Revisión financeiro-actuarial, ditames, informes técnicos e aplicación da normativa contable española e internacional no ámbito financeiro e actuarial

Desenvolvemento da Función Actuarial (Actuario Ordinario) nos Plans de Pensións de Emprego

Bravo Murillo 54, Madrid, España.

PROGRAMA KIT DIGITAL COFINANCIADO POR LOS FONDOS NEXT GENERATION UE DEL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA

Share This