Áreas de especialización

Contamos con profesionais expertos en diferentes áreas, como a función actuarial, financeira, xurídica, gobernanza, investimento sostible, formación e divulgación. Ofrecemos asesoramento en transición de prestación definida a aportación definida, control e seguimento de rendemento e risco, asesoramento xurídico integral, eficacia, transparencia e responsabilidade en gobernanza, investimento sostible, así como formación e divulgación para a toma de decisións e control e seguimento de instrumentos de previsión social empresarial. O noso obxectivo é ofrecer solucións de calidade e personalizadas para satisfacer as necesidades e expectativas dos nosos clientes.

Actuariais

Desde a prestación definida ata a cotización definida, pasando pola análise dos custos salariais, a función actuarial é necesaria na seguridade social complementaria.

SABER MÁIS

Financeira

El control y seguimiento del rendimiento y del riesgo, tanto a nivel táctico como estratégico, constituyen una condición necesaria en la consecución de los objetivos.

SABER MÁIS

Legal

Asesoramento xurídico en materia de seguridade social complementaria combinando a visión poliédrica do resto das áreas.

SABER MÁIS

Gobernanza

Traballar a eficiencia, a transparencia e a responsabilidade no funcionamento da seguridade social complementaria.

SABER MÁIS

Investimento sostible

Comprometidos coa sustentabilidade como asinantes do PRI, asesoramos na incorporación de factores ambientais, sociais e de goberno (ASG) nos procesos de investimento dos sistemas corporativos de seguridade social.

SABER MÁIS

Formación e difusión

Cursos específicos, participación en xornadas especializadas, artigos relacionados cos sistemas complementarios de seguridade social e o sistema público da Seguridade Social.

SABER MÁIS

Buscas un servizo á medida?

Contamos cun equipo multidisciplinar de profesionais, que abarca todas as especialidades necesarias para ofrecer unha consultoría integral en sistemas de pensións e prestacións sociais.

Dende 1989 axudando a empregados e empresas no desenvolvemento e implantación da seguridade social complementaria

Colaboramos con

Bravo Murillo 54, Madrid, España.

PROGRAMA KIT DIGITAL COFINANCIADO POR LOS FONDOS NEXT GENERATION UE DEL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA

Share This