NOVOS PLANS SIMPLIFICADOS DE EMPREGO

A Lei 12/2022, de Regulamento de fomento dos plans de emprego, ten por obxecto a fomentar a seguridade social corporativa:

• Créanse dúas novas figuras: os Fondos de Pensións de Emprego de Promoción Pública (FPEPP) e os Plans Simplificados de Pensións de Emprego (PPES).

• Establece a obriga das empresas de negociar e, se é o caso, acordar corepresentantes legais dos sistemas de emprego da seguridade social dos traballadores.

• Introdúcense novos incentivos ás achegas aos plans de emprego: ampliación de límites e dedución no IRPF dos traballadores, deducións no IRPF Empresas e reducións das cotizacións á Seguridade Social para as empresas.

Para quen van os novos plans simplificados de emprego – PPES?

• Ás pemes incluídas nos convenios colectivos sectoriais.

• As Administracións Públicas, especialmente as pequenas e medianas entidades locais.

• Traballadores autónomos.

como podemos axudarche?

• Apoio xurídico-técnico aos negociadores do sistema de benestar social laboral.

• Deseño, implantación e posta en servizo do sistema. Redacción de Pregos.

• Elección de Fondo de Pensións para integrar o PPES: Fondo de Promoción Pública ou privado.

• Seguimento do sistema, seguimento do investimento, revisión financeiro-actuarial.

• Formación dos membros da Comisión de Control.

Bravo Murillo 54, Madrid, España.

PROGRAMA KIT DIGITAL COFINANCIADO POR LOS FONDOS NEXT GENERATION UE DEL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA

Share This