CPPS, DESDE 1989

30 ANOS COMO CONSULTOR DE PENSIÓNS E PROTECCIÓN SOCIAL

ASESORAMIENTO INTEGRAL EN PROTECCIÓN SOCIAL COMPLEMENTARIA

O obxecto social de CPPS é o asesoramento integral en todo o relacionado coa seguridade social complementaria, tanto aos propietarios dos bens: empregados; canto a aqueles que por negociación colectiva ou convenios derivados de contratos deban facer as achegas: as empresas.

POLITICA DA EMPRESA

Cada cliente é único, cada caso require unha análise particular e cada consello ofrécese de forma global.

A política da CPPS en materia de seguridade social complementaria é que cada traballo que aceptamos sexa analizado para ofrecer o apoio exclusivo e integral de todo o equipo.

ESTRATEXIA: PROFESIONALIDADE, CUALIFICACIÓN, INDEPENDENCIA E AUTÓNOMO

CPPS ten como máxima independencia, cualificación e profesionalidade que nos permite ofrecer os nosos 30 anos de experiencia como equipo multidisciplinar. En benestar social complementario desenvolvemos actividades e instrumentos propios para cada un dos ámbitos do servizo integral que ofrecemos.

Metodoloxía

O método de traballo é froito do esforzo consensuado e continuo do equipo humano de CPPS tras 30 anos de experiencia. A metodoloxía CPPS é:

Flexible, con plena adaptación ás necesidades do cliente.

Cualificado e profesional, con persoal con formación e experiencia contrastadas.

Integral, con cobertura de todas as áreas

Especializado en seguridade social complementaria.

Independente, con valoracións obxectivas e fundamentadas.

Autónomos, solicitudes e procedementos elaborados polo equipo CPPS.

A nosa historia

Dúas grandes etapas no noso desenvolvemento profesional:

  • Desde comezos de 1989 ata o ano 2003: desde o albor ata o punto culminante da exteriorización.
  • Desde 2004 ata hoxe: a madurez do modelo e a xestión responsable.

CPPS ten unha experiencia exclusiva en PROTECCIÓN SOCIAL COMPLEMENTARIA de 30 anos.

Bravo Murillo 54, Madrid, España.

PROGRAMA KIT DIGITAL COFINANCIADO POR LOS FONDOS NEXT GENERATION UE DEL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA

Share This