CPPS, DESDE 1989

30 ANOS COMO CONSULTOR DE PENSIÓNS E PROTECCIÓN SOCIAL

ASESORAMIENTO INTEGRAL EN PROTECCIÓN SOCIAL COMPLEMENTARIA

O obxecto social de CPPS é o asesoramento integral en todo o relacionado coa seguridade social complementaria, tanto aos propietarios dos bens: empregados; canto a aqueles que por negociación colectiva ou convenios derivados de contratos deban facer as achegas: as empresas.

POLITICA DA EMPRESA

Cada cliente é único, cada caso require unha análise particular e cada consello ofrécese de forma global.

A política da CPPS en materia de seguridade social complementaria é que cada traballo que aceptamos sexa analizado para ofrecer o apoio exclusivo e integral de todo o equipo.

ESTRATEXIA: PROFESIONALIDADE, CUALIFICACIÓN, INDEPENDENCIA E AUTÓNOMO

CPPS ten como máxima independencia, cualificación e profesionalidade que nos permite ofrecer os nosos 30 anos de experiencia como equipo multidisciplinar. En benestar social complementario desenvolvemos actividades e instrumentos propios para cada un dos ámbitos do servizo integral que ofrecemos.

Metodoloxía

O método de traballo é froito do esforzo consensuado e continuo do equipo humano de CPPS tras 30 anos de experiencia. A metodoloxía CPPS é:

Flexible, con plena adaptación ás necesidades do cliente.

Cualificado e profesional, con persoal con formación e experiencia contrastadas.

Integral, con cobertura de todas as áreas

Especializado en seguridade social complementaria.

Independente, con valoracións obxectivas e fundamentadas.

Autónomos, solicitudes e procedementos elaborados polo equipo CPPS.

A nosa historia

Dúas grandes etapas no noso desenvolvemento profesional:

  • Desde comezos de 1989 ata o ano 2003: desde o albor ata o punto culminante da exteriorización.
  • Desde 2004 ata hoxe: a madurez do modelo e a xestión responsable.

CPPS ten unha experiencia exclusiva en PROTECCIÓN SOCIAL COMPLEMENTARIA de 30 anos.

Bravo Murillo 54, Madrid, España.

Share This