FORMAKUNTZA

Formakuntza tresna gakoa da erabakiak hartzeko.

Txostenen eta Pentsio Planen, Mutualitateen edo GEBEren funtzionamendutik ondorioztatutako ikerketen ulermenerako baliabide ere bada. Modulu guztiak hiru mailatan ematen dira: Oinarrizkoa, Aurreratua eta Pertsonalizatua. Eskaintza posibleen artean, hurrengoak nabarmentzen dira

Eduki juridikoko Pentsio Plan eta Funtsa, Mutualitate edo GEBE-ei buruzko moduluak

Aurreikuspen sozialean gaurkotze arau-emaileak

Aseguru kolektiboak

Zirkuitoak eta protokoloak

Kontrol komisioak, Zuzendaritza eta Gobernu Batzordeak: konposizio-erregimena, konpetentziak, funtzionamendua eta erantzukizunak

Operazio sozietarietan aurreikuspen sozial osagarria

Matematika Finantzarioa

ISA

Moduluak helburuetako eta politika estrategikoan

Moduluak aspektu aktuarialetan

Moduluak aspektu finantzarioetan

Gobernantza

Bravo Murillo 54, Madrid, España.

Share This