FORMAKUNTZA

Formakuntza tresna gakoa da erabakiak hartzeko.

Txostenen eta Pentsio Planen, Mutualitateen edo GEBEren funtzionamendutik ondorioztatutako ikerketen ulermenerako baliabide ere bada. Modulu guztiak hiru mailatan ematen dira: Oinarrizkoa, Aurreratua eta Pertsonalizatua. Eskaintza posibleen artean, hurrengoak nabarmentzen dira

Eduki juridikoko Pentsio Plan eta Funtsa, Mutualitate edo GEBE-ei buruzko moduluak

Aurreikuspen sozialean gaurkotze arau-emaileak

Aseguru kolektiboak

Zirkuitoak eta protokoloak

Kontrol komisioak, Zuzendaritza eta Gobernu Batzordeak: konposizio-erregimena, konpetentziak, funtzionamendua eta erantzukizunak

Operazio sozietarietan aurreikuspen sozial osagarria

Matematika Finantzarioa

ISA

Moduluak helburuetako eta politika estrategikoan

Moduluak aspektu aktuarialetan

Moduluak aspektu finantzarioetan

Gobernantza

Bravo Murillo 54, Madrid, España.

PROGRAMA KIT DIGITAL COFINANCIADO POR LOS FONDOS NEXT GENERATION UE DEL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA

Share This