AKTUARIALA

Zorroztasuna eta objektibotasuna arriskuen identifikazioan eta bere balioespen finantzarioaren egokitasuna elementu gakoak dira aurreikuspen sozial osagarriaren sistemen funtzionamenduan.

Prestazio zehatzetik ekarpen zehatzera, soldata-kostuen analisitik pasatuz, funtzio aktuariala beharrezkoa da aurreikuspen sozial osagarrian. Pertsonei eragiten dieten arriskuak identifikatzea, eta bere gertaera arriskuen arabera finantzarioki ebaluatzea aurreikuspen sozial osagarriaren eremu guztiei eragiten dien zeregina da.

Pentsio-konpromisoen balorazio finantzarioa eta aktuariala

Berrikuste finantzario-aktuariala, irizpenak, txosten teknikoak eta alor finantzarioan eta aktuarialean espainiar eta nazioarteko araudiaren aplikazioa

Prestazio-sistemen diseinua eta definizioa, finantzaketa metodoak eta arriskuen estaldura aurreikuspen sozial osagarrian

Berrikuspen finantza-aktuariala, iritziak, txosten teknikoak eta Espainiako eta nazioarteko kontabilitate araudiaren aplikazioa finantza eta aktuaria arloan

Funtzio Aktuariala (Actuario Arruina) Enplegu Pentsio Planetan garatzea

Bravo Murillo 54, Madrid, España.

PROGRAMA KIT DIGITAL COFINANCIADO POR LOS FONDOS NEXT GENERATION UE DEL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA

Share This