JURÍDICA

Prestem el suport jurídic imprescindible per mantenir-se a flotació i orientar el rumb en aigües de difícil navegabilitat.

Assessorament jurídic en previsió social complementària conjuntant la visió polièdrica de la resta de les àrees, el que possibilita una identificació de les necessitats i l’oferta de solucions en cada cas particular. Per a això actuem en el disseny regulador, mitjançant l’aplicació normativa que possibiliti el funcionament o, si escau, l’adaptació dels models.

Encara que la nostra vocació és l’assessorament jurídic integral, donada la rellevància de la coordinació dels interessos en previsió social i la canalització negociada dels conflictes, no pot descartar-se la possible judicialització de les pretensions o la necessitat de defensa jurídica col•lectiva o individual. Aportem per a això la direcció tècnica i representació processal que es precisi.

Cobertura jurídica completa: des de la negociació dels acords col•lectius fins a l’assessorament en la presa de decisions en Comissions de Control o Juntes Directives i de Govern

Suport tècnic legal a les Àrees d’Inversions, Actuarial i en particular a l’Àrea de Governança

Intervenció processal especialitzada en totes les jurisdiccions

Preparació i supervisió de tots els contractes requerits: de gestió, dipòsit, amb societats d’inversió, d’assegurament de compromisos, excessos fiscals i responsabilitat civil

Bravo Murillo 54, Madrid, España.

PROGRAMA KIT DIGITAL COFINANCIADO POR LOS FONDOS NEXT GENERATION UE DEL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA

Share This