INVERSIONS

El control i seguiment del rendiment i del risc, tant a nivell tàctic com a estratègic, constitueixen una condició necessària en la consecució dels objectius.

El control i el seguiment financer s’integren en un assessorament integral financer, aportant els coneixements i eines precises per aconseguir els objectius establerts, i controlar els riscos assumits en gestió de la tàctica al servei de l’estratègia.

Assessorament financer a les Comissions de Control, Juntes Directives i de Govern

Identificació de la rendibilitat obtinguda de les inversions

Fixació d’objectius a Plans i Fons de Pensions, Mutualitats i EPSVs

Control en l’aplicació de la Política d’Inversions

Avaluació dels criteris ISR en la gestió de la Política d’Inversions

Avaluació de la gestió i els seus resultats

Bravo Murillo 54, Madrid, España.

PROGRAMA KIT DIGITAL COFINANCIADO POR LOS FONDOS NEXT GENERATION UE DEL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA

Share This