GOVERNANÇA

El diccionari de la Real Acadèmia Espanyola defineix Governança com ” l’Art o manera de governar que es proposa com a objectiu l’assoliment d’un desenvolupament econòmic, social i institucional durador, promovent un sa equilibri entre l’Estat, la societat civil i el mercat de l’economia”.

El nostre objectiu és promoure l’eficàcia, transparència, feina ben feta i responsabilitat en el funcionament dels instruments de la previsió social complementària

De forma detallada, dins d’aquesta àrea es tractarien, entre unes altres, les següents matèries:

Supervisió dels sistemes operatius i funcionals dels instruments, mitjançant el disseny de protocols i circuits de funcionament per a la coordinació entre tots els operadors intervinents

Preparació per a una immediata interacció amb l’administració: Direcció general d’Assegurances i Fons de Pensions o la Direcció general de Tributs

PRI. Suport tècnic per a l’avaluació continuada del compliment dels principis rectors de la responsabilitat corporativa en previsió social complementària

Assessorament integral a Comissions de Control, Juntes Directives i de Govern amb vista al seu òptim funcionament: Elaboració d’Actes, presa de decisions, execució d’acords

Execució de polítiques d’inversió conformes amb criteris socialment responsables

Interacció amb altres àrees, com l’àrea d’inversions per identificar que les despeses es corresponen amb els derivats dels contractes existents

Elaboració de procediments i continguts per als sistemes d’informació

Transparència informativa. Recolzament en l’elaboració d’una comunicació eficient i transparent per als propietaris dels patrimonis i tots els agents implicats en previsió social complementària

Bravo Murillo 54, Madrid, España.

PROGRAMA KIT DIGITAL COFINANCIADO POR LOS FONDOS NEXT GENERATION UE DEL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA

Share This