FORMACIÓ

La formació és un instrument clau en la presa de decisions.

Igualment és un recurs per a la comprensió d’informes i estudis derivats del funcionament del Pla de Pensions, de la Mutualitat o de l’EPSV. Tots els mòduls s’imparteixen en tres nivells: Bàsic, Avançat i Personalitzat. Entre l’oferta possible, destacarien les següents

Mòduls de contingut jurídic referents a Plans i Fons de Pensions, Mutualitats de Previsió Social i EPSVs

Mòduls en objectius i política estratègica

Matemàtica Financera

ISR

Previsió social complementària en operacions societàries

Mòduls en aspectes actuarials

Assegurances col•lectives

Circuits i protocols

Comissions de Control, Juntes Directives i de Govern: règim de composició, competències, funcionament i responsabilitats

Mòduls en aspectes financers

Governança

Actualitzacions normatives en previsió social

Bravo Murillo 54, Madrid, España.

PROGRAMA KIT DIGITAL COFINANCIADO POR LOS FONDOS NEXT GENERATION UE DEL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA

Share This