ACTUARIAL

El rigor i l’objectivitat en la identificació dels riscos, i la seva adequada valoració financera, són elements clau en el funcionament dels sistemes de previsió social complementària.

Des de la prestació definida a l’aportació definida, passant per l’anàlisi dels costos salarials, la funció actuarial és necessària en la previsió social complementària. Identificar els riscos que afecten a les persones, i avaluar-los financerament en funció de la probabilitat del seu esdeveniment, és una tasca que cobreix tots els àmbits de la previsió social complementària.

Valoració financera i actuarial de compromisos per pensions

Desenvolupament de la funció actuarial en el context de Solvència II

Valoració financera i actuarial amb aplicacions pròpies a mesura del client

Revisió financer-actuarial, dictàmens, informes tècnics i aplicació de la normativa comptable espanyola i internacional al camp financer i actuarial

Desenvolupament de la Funció Actuarial (Actuari Ordinari) a Plans de Pensions d’Ocupació

Bravo Murillo 54, Madrid, España.

PROGRAMA KIT DIGITAL COFINANCIADO POR LOS FONDOS NEXT GENERATION UE DEL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA

Share This