NOUS PLANS D’OCUPACIÓ SIMPLIFICATS

La llei 12/2022, de Regulació per a l’impuls dels plans d’ocupació, té com a objectiu incentivar la previsió social empresarial

• Es creen dues figures noves: els Fons de Pensions d’Ocupació de Promoció Pública
(FPEPP) i els Plans de Pensions d’Ocupació Simplificats (PPES)

• S’estableix l’obligació per a les empreses de negociar i, si escau, acordar-los representants legals dels treballadors sistemes de previsió social docupació.

• S’introdueixen nous incentius per a les aportacions a plans d’ocupació: ampliació de límits i deducció a l’IRPF per als treballadors, deduccions a l’impost de Societats i reduccions a la cotització a la Seguretat Social per a les empreses.

A qui van dirigits els nous plans d’ocupació simplificats – PPES?

• A les PIMES incloses en acords col·lectius sectorials. 

• A les administracions públiques, especialment entitats locals petites i mitjanes. 

• Als treballadors autònoms.

Com et podem ajudar?

• Suport juridicotècnic als negociadors del sistema de previsió social d’ocupació. 

• Disseny, implantació i posada en marxa del sistema. Redacció de les Especificacions. 

• Elecció de Fons de Pensions per integrar el PPES: Fons de Promoció pública o Privada. 

• Seguiment del sistema, monitorització de les inversions, revisió financero-actuarial. 

• Formació als membres de la Comissió de Control.

Bravo Murillo 54, Madrid, España.

Contactar desde la página web

PROGRAMA KIT DIGITAL COFINANCIADO POR LOS FONDOS NEXT GENERATION UE DEL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA

Share This