CPPS, DES DE 1989

30 ANYS DE CONSULTORA DE PENSIONS I PREVISIÓ SOCIAL

ASSESSORAMENT INTEGRAL EN PREVISIÓ SOCIAL COMPLEMENTÀRIA

CPPS té com a objecte social l’assessorament integral en tot allò concernent a la previsió social complementària, tant als titulars dels patrimonis: els empleats; com als que per negociació col·lectiva o acords derivats de contractes han de fer les aportacions: les empreses.

POLÍTICA DE L’EMPRESA

Cada client és exclusiu, cada cas requereix una anàlisi particular, i cada assessorament s’ofereix d’una manera global.

La política de CPPS en previsió social complementària és que cada treball que acceptem sigui analitzat per oferir el suport exclusiu i integral de tot l’equip.

ESTRATÈGIA: PROFESSIONALITAT, QUALIFICACIÓ, INDEPENDÈNCIA I AUTOSUFICIÈNCIA.

CPPS té com a màxima la independència, la qualificació i la professionalitat que ens permet oferir els nostres 30 anys d’experiència d’un equip multidisciplinari. En previsió social complementària desenvolupem les nostres pròpies activitats i instruments per a cadascuna de les àrees del servei integral que oferim.

Metodología

El mètode de treball és fruit de l‟esforç consensuat i continuat de l‟equip humà de CPPS després de 30 anys d‟experiència. La metodologia de CPPS és:

Flexible, amb plena adaptació a les necessitats del client.

Qualificada i professional, amb personal amb acreditada formació i experiència.

Integral, amb cobertura de totes les àrees

Especialitzada en la previsió social complementària.

Independent, amb valoracions objectives i fonamentades.

Autònoma, aplicacions i procediments elaborats per lequip de CPPS.

La nostra història

Dues grans etapes en el nostre desenvolupament professional:

  • Des de principis de 1989 fins a l’any 2003: dels inicis a la culminació de l’exteriorització.
  • Des del 2004 fins avui: la maduresa del model i la gestió responsable.

CPPS té una experiència exclusiva en PREVISIÓ SOCIAL COMPLEMENTÀRIA de 30 anys.

Bravo Murillo 54, Madrid, España.

Contactar desde la página web

Share This