CPPS, DES DE 1989

30 ANYS DE CONSULTORA DE PENSIONS I PREVISIÓ SOCIAL

ASSESSORAMENT INTEGRAL EN PREVISIÓ SOCIAL COMPLEMENTÀRIA

CPPS té com a objecte social l’assessorament integral en tot allò concernent a la previsió social complementària, tant als titulars dels patrimonis: els empleats; com als que per negociació col·lectiva o acords derivats de contractes han de fer les aportacions: les empreses.

POLÍTICA DE L’EMPRESA

Cada client és exclusiu, cada cas requereix una anàlisi particular, i cada assessorament s’ofereix d’una manera global.

La política de CPPS en previsió social complementària és que cada treball que acceptem sigui analitzat per oferir el suport exclusiu i integral de tot l’equip.

ESTRATÈGIA: PROFESSIONALITAT, QUALIFICACIÓ, INDEPENDÈNCIA I AUTOSUFICIÈNCIA.

CPPS té com a màxima la independència, la qualificació i la professionalitat que ens permet oferir els nostres 30 anys d’experiència d’un equip multidisciplinari. En previsió social complementària desenvolupem les nostres pròpies activitats i instruments per a cadascuna de les àrees del servei integral que oferim.

Metodología

El mètode de treball és fruit de l‟esforç consensuat i continuat de l‟equip humà de CPPS després de 30 anys d‟experiència. La metodologia de CPPS és:

Flexible, amb plena adaptació a les necessitats del client.

Qualificada i professional, amb personal amb acreditada formació i experiència.

Integral, amb cobertura de totes les àrees

Especialitzada en la previsió social complementària.

Independent, amb valoracions objectives i fonamentades.

Autònoma, aplicacions i procediments elaborats per lequip de CPPS.

La nostra història

Dues grans etapes en el nostre desenvolupament professional:

  • Des de principis de 1989 fins a l’any 2003: dels inicis a la culminació de l’exteriorització.
  • Des del 2004 fins avui: la maduresa del model i la gestió responsable.

CPPS té una experiència exclusiva en PREVISIÓ SOCIAL COMPLEMENTÀRIA de 30 anys.

Bravo Murillo 54, Madrid, España.

Contactar desde la página web

PROGRAMA KIT DIGITAL COFINANCIADO POR LOS FONDOS NEXT GENERATION UE DEL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA

Share This