Demana una reunió i coneix els nostres serveis

T’informem de qualsevol aspecte relacionat amb els sistemes de previsió social empresarials.

Assessorament integral en previsió social empresarial

Assessorem a empreses, empleats, Comissions de Control i Mutualitats Empresarials

Coneix els nous plans d’ocupació simplificats impulsats el 2022

Juntament amb els nous fons de pensions de promoció pública, constitueixen una bona oportunitat per a PIMES, administracions públiques i autònoms.

La nostra aproximació
 

Àrees d´especialització

Actuarial

Identificar i valorar adequadament, amb rigor i objectivitat, els riscos que afecten les persones és clau en el funcionament dels sistemes de previsió empresarial (aportacions, prestacions, drets econòmics, assegurament, etc).

SABER MÉS

Financera

El control i el seguiment financer, de la rendibilitat i del risc, tant a nivell tàctic com estratègic, constitueixen una condició necessària en la consecució dels objectius establerts en aquests sistemes.

 SABER MÉS

Jurídica

Assessorament jurídic integral en el disseny i la posada en marxa de l’instrument de previsió social empresarial i en el desenvolupament posterior conjuntat de la visió polièdrica de la resta d’àrees.

SABER MÉS

Governança

Promoure la transparència, les bones pràctiques en la presa de decisions, la delimitació de responsabilitats i funcions als sistemes de previsió social empresarials.

SABER MÉS

Inversió sostenible

Compromesos amb la sostenibilitat com a signataris dels PRI, assessorem en la incorporació de factors ambientals, socials i de governança (ASG) als processos d’inversió dels sistemes de previsió social empresarial.

 SABER MÉS

Formació i divulgació

La formació és clau en la presa de decisions i en el control i el seguiment dels instruments de previsió social empresarial.

SABER MÉS

Més de 30 anys d’experiència a l’esquena

De la prestació definida a la contribució definida, passant per l’anàlisi dels costos salarials, la funció actuarial és necessària a la seguretat social complementària.

Bravo Murillo 54, Madrid, España.

PROGRAMA KIT DIGITAL COFINANCIADO POR LOS FONDOS NEXT GENERATION UE DEL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA